• slider image 558
 • slider image 702
 • slider image 692
 • slider image 688
 • slider image 683
 • slider image 679
 • slider image 675
 • slider image 671
 • slider image 665
 • slider image 661
 • slider image 656
 • slider image 652
 • slider image 648
 • slider image 644
 • slider image 635
 • slider image 625
 • slider image 621
 • slider image 617
 • slider image 609
:::
注意 註冊組長 - 新生 | 2024-06-12 | 點閱數: 6865

表單需填入:姓名、畢業國小、出生年月日
無須帳號、密碼
測驗時間未到,表單不開放,惟可點選網址確認連結有效


「113學年度新生線上學力測驗-國文科試題
正式測驗:6/18(二)8:30-9:00
補測時間:6/19(三)8:30-9:00
https://docs.google.com/forms/d/1tskR_xjYPQbWtY79ztt17H1qyHkojEVm6IDvorf9z_E/closedform

「113學年度新生線上學力測驗-英語科試題
正式測驗:6/18(二) 9:15-9:45
補測時間:6/19(三) 9:15-9:45
https://docs.google.com/forms/d/1OWaPdZNTe8fJ_TLqVIY3-AeRcN0KU81kdL9hT3QIKik/closedform

「113學年度新生線上學力測驗-數學科試題
正式測驗:6/18(二) 10:00 -10:30
補測時間:6/19(三) 10:00 -10:30
https://docs.google.com/forms/d/1CbrBBGDi7c64WyCzMyQaaC74VtsFnbEClUqPcyA4-pg/closedform